Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore
Naziv [ENG] : Fishing base for the area of ​​Nikšić
Naziv : Ribarska osnova za područje Nikšića
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 1288.75
Rukovodilac : Marić Drago
Opis :