Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-20017-32
Naziv : Nacionalni parkovi
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Nacionalni parkovi
Tip projekta : Komercijalni
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 17.52
Rukovodilac : Marić Drago
Opis :