Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Investigation of the cause-and-effect relationship between stressors and environmental pollutants and the toxic effect on the Zeta Plain ecosystem using biological tests
Naziv : Ispitivanje uzročno-poslijedične veze između stresora i zagađivača životne sredine i toksičnog efekta na ekosistem Zetske ravnice primjenom bioloških testova - ECOTOX
Početak : 09.04.2012.
Kraj : 09.04.2015.
Skraceni naziv : ECOTOX
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 31256.71
Ukupan budzet : 31256.71
Rukovodilac : Perović Andrej
Opis :