Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-20017-32
Naziv : Algebarske strukture sa primjenama
Početak : 31.12.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Algebarske strukture sa primjenama
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 44.04
Rukovodilac : Zeković Biljana
Opis :