Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Algebraic structures with applications
Naziv : Algebarske strukture sa primjenama
Početak : 31.12.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Prirodno-matematički fakultet
Budzet za jedinicu : 28109.87
Ukupan budzet : 28109.87
Rukovodilac : Zeković Biljana
Opis :