Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-188-58
Naziv : Ministarstvo nauke- Bilater.Hrvatska
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Ministarstvo nauke- Bilater.Hrvatska
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Filozofski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 1588.01
Rukovodilac : Barović Goran
Opis :