Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-188-58
Naziv : Ministarstvo kulture
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : Ministarstvo kulture
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Filozofski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 2453.72
Rukovodilac : Barović Goran
Opis :