Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] :
Naziv : Namjenska sredstva za projekte Galerije 42
Početak : 01.01.1970.
Kraj : 01.01.1970.
Skraceni naziv : Namjenska sredstva za projekte Galerije 42
Web site :
Tip projekta : Obrazovni
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Fakultet likovnih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Jovićević Milena
Opis :