Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Min. Kulture-kreativna industrija (Art suveniri)
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 01.01.2017.
Skraceni naziv : Art suveniri
Web site :
Tip projekta : Obrazovni
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Fakultet likovnih umjetnosti
Budzet za jedinicu : 0
Ukupan budzet : 0
Rukovodilac : Jovićević Milena
Opis :