Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-2171-26
Naziv : TERRA KIKINDA,IZLOŽBA
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : TERRA KIKINDA,IZLOŽBA
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet likovnih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 58.93
Rukovodilac : Jovićević Milena
Opis :