Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-2171-26
Naziv : TERRA KIKINDA,IZLOŽBA
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : TERRA KIKINDA,IZLOŽBA
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet likovnih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 58.93
Rukovodilac : Jovićević Milena
Opis :