Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Teaching B / H / M / S - Bosnian, Croatian, Montenegrin, Serbian language for Slavic students from the University of Pittsburgh
Naziv : Nastava B/H/M/S – bosanskog, hrvatskog, crnogorskog, srpskog jezika za studente slavistike sa Univrziteta u Pitsburgu
Početak : 05.12.2014.
Kraj : 05.12.2014.
Skraceni naziv : Formalizacija i proširivanje nivoa akademske saradnje između Univerziteta u Pitsburgu i UCG.
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Filološki fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 12725.7
Rukovodilac :
Opis :