Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Teaching B / H / M / S - Bosnian, Croatian, Montenegrin, Serbian language for students of Slavic Studies from the University of Pittsburgh-second project
Naziv : Nastava B/H/M/S – bosanskog, hrvatskog, crnogorskog, srpskog jezika za studente slavistike sa Univrziteta u Pitsburgu-drugi projekat
Početak : 01.03.2011.
Kraj : 01.03.2014.
Skraceni naziv : SLAVISTIKA2
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Filološki fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 29205.81
Rukovodilac :
Opis :