Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Academic Institutional Agreement (University of Pittsburg and University of Montenegro)
Naziv : Akademski institucionalni sporazum (Univerzitet u Pittsburgu i Univerzitet Crne Gore)
Početak : 01.03.2011.
Kraj : 01.03.2014.
Skraceni naziv : AiA
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Filološki fakultet
Budzet za jedinicu : 38547
Ukupan budzet : 38547.44
Rukovodilac :
Opis :