Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Interpretation and translation in university programs in the countries of the former Yugoslavia
Naziv : Usmeno i pismeno prevodjenje u univerzitetskim programima u zemljama bivše Jugoslavije
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2013.
Skraceni naziv : UPIPREVJUG
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Filološki fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 1900
Rukovodilac :
Opis :