Projekti


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Interpretation and translation in university programs in the countries of the former Yugoslavia
Naziv : Usmeno i pismeno prevodjenje u univerzitetskim programima u zemljama bivše Jugoslavije
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : UPIPREVJUG
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Filološki fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 1900
Rukovodilac :
Opis :