Pregled projekta


Finansijski program : TEMPUS
Naziv [ENG] : South East Europe Project for the Advancement of Language Studies
Naziv : Projekat unapređenja studija jezika u jugoistočnoj Evropi
Početak : 15.10.2010.
Kraj : 14.10.2013.
Skraceni naziv : SEEPALS
Web site :
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Filološki fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : SEEPALS projekat je namijenjen unapređenju nastave stranih jezika na univerzitetima uključenim u projektni konzorcijum, u skladu sa socio-političkim promjenama i promjenama na tržištu, uz uspostavljanje jedinstvenog obrazovnog prostora modernih studija stranih jezika. Projekat je regionalnog karaktera, prvi takve vrste koordiniran od strane crnogorske ustanove, u ovom slučaju je to Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore. Pored našeg Univerziteta, partneri iz regiona su: univerziteti u Skopju i Tetovu – Makedonija, univerziteti u Tirani i Vlori – Albanija, univerziteti u Tuzli i Banja Luci, univerziteti u Prištini – Kosovska Mitrovica, Novom Sadu i Novom Pazaru. EU partneri su: Univerzitet u Mariboru – Slovenija, Univerzitet u Peruđi – Italija, Univerzitet u Nirnbergu – Njemačka, kao i WUS – Austrija.


The SEEPALS project is intended to improve foreign language teaching at the universities involved in the project consortium, in line with socio-political and market changes, with the establishment of a single educational space for modern foreign language studies. The project is of a regional character, the first of its kind coordinated by a Montenegrin institution, in this case the Faculty of Philosophy of the University of Montenegro. In addition to our University, partners from the region are: universities in Skopje and Tetovo - Macedonia, universities in Tirana and Vlora - Albania, universities in Tuzla and Banja Luka, universities in Pristina - Kosovska Mitrovica, Novi Sad and Novi Pazar. EU partners are: University of Maribor - Slovenia, University of Perugia - Italy, University of Nuremberg - Germany, as well as WUS - Austria.