Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : English as a language of instruction in higher education in Montenegro: conceptual and empirical considerations
Naziv : Engleski kao jezik nastave u visokom obrazovanju u Crnoj Gori: konceptualna i empirijska razmatranja
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Filološki fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 40000
Rukovodilac :
Opis : Stipendija za doktorska istraživanja.


Scholarship for doctoral research.