Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : The Attitudes of Montenegrin Citizens towards the Standard Language and Urban Vernaculars: Qualitative and Quantitative Studies and Possibilities for their Application
Naziv : Stavovi građana Crne Gore prema jezičkom standardu i urbanim vernakularima: Kvalitativno-kvantitativna istraživanja i mogućnosti njihove primjene PKKINLCG
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Društvene nauke
Jedinica : Filološki fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 35000
Rukovodilac :
Opis : Stipendija za doktorska istraživanja.


Scholarship for doctoral research.