Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Contemporary American Literature in an Intercultural Context: Examples of Slovenia and Montenegro
Naziv : Savremena američka književnost u međukulturnom kontekstu:primjeri Slovenije i Crne Gore
Početak : 01.08.2018.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Filološki fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 4000
Rukovodilac :
Opis :