Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : On the trail of the space of memory: literature, culture and identity between the past, present and future
Naziv : Na tragu prostora sjećanja: književnost, kultura i identitet između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
Početak : 01.08.2018.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Humanističke nauke
Jedinica : Filološki fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 4000
Rukovodilac :
Opis :