Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-8051-40
Naziv : Bilater.saradnja sa Slovenijom Dr.Danijela Joksimović
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Bilater.saradnja sa Slovenijom Dr.Danijela Joksimović
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 2422.88
Rukovodilac : Đurović Mirko
Opis :