Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : “The study, protection and possible breeding of pen shell (Pinna nobilis) in the Boka Kotorska Bay”
Naziv : ”Proučavanje, zaštita i mogući uzgoj školjke palasture (Pinna nobilis) u Bokokotorskom zalivu”
Početak : 01.04.2016.
Kraj : 31.03.2019.
Skraceni naziv : PinnaSPOT
Web site : http://www.ucg.ac.me/ibm/pinnaspot
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Joksimović Danijela
Opis : donacija Fondacije Princ Albert II Monako