Predrag Ivanović


Predrag Ivanović
Šifra: 110059
Prezime i ime: Predrag Ivanović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFPOSLOVNA EKONOMIJAMaster1STRATEGIJSKI MENADŽMENT4 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3STRATEGIJSKI MENADŽMENT0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3STRATEGIJSKI MENADŽMENT0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3STRATEGIJSKI MENADŽMENT2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3STRATEGIJSKI MENADŽMENT2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA3 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4TRGOVINSKI MENADŽMENT0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MARKETING U TRGOVINI2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5MARKETING U TRGOVINI0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6MARKETING U TRGOVINI2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6TRGOVINSKI MENADŽMENT2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne7PRINCIPI STRATEGIJSKOG UPRAVLJANJA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8STRATEGIJSKI MENADŽMENT4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije