Božo Mihailović


Božo Mihailović
Šifra: 110075
Prezime i ime: Božo Mihailović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke1MARKETING U GRAĐEVINARSTVU3 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2MARKETING U GRAĐEVINARSTVU3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor