Selma Demirović


Selma Demirović
Šifra: 115038
Prezime i ime: Selma Demirović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor