Rada Dragović-Ivanović


Rada Dragović-Ivanović
Šifra: 130013
Prezime i ime: Rada Dragović-Ivanović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
3 Električna mjerenja2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
3 Električna mjerenja2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
6 Mjerenja u elektronici2x11x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika
7 Fizičko-tehnička mjerenja3x11x1
Elektrotehnički fakultet Magistarske
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika
3 Senzori1.5x1S1x1S
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
4 Računarske periferije i interfejsi3x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Lekić, N., Mijanović, Z, Dragović-Ivanović, R. & Stanković, Lj.Binary Weighted DAC with 2-ξ Resistor RatioRadioengineering
Opširnije