Ivan Mrdak

mr Ivan Mrdak

saradnik u nastavi | Građevinski fakultet

Mrdak Ivan je rođen 07.jula 1979.godine. Osnovnu i prva tri razreda srednje škole „Slobodan Škerović“ je završio u Podgorici. Poslednji razred srednje škole i maturski ispit je završio u srednjoj školi „White River“ u Sjedinjenim Američkim Državama. Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici upisao se školske 1998/'99. godine, gdje je apsolvirao 2005. godine sa prosječnom ocjenom 8,59. Diplomski rad pod nazivom „Uporedna analiza različitih metoda seizmičke analize...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave