Građevinski fakultet

Biografija - Mrdak Ivan
Biografija - Mrdak Ivan

Mrdak Ivan je rođen 07.jula 1979.godine. Osnovnu i prva tri razreda srednje škole „Slobodan Škerović“ je završio u Podgorici. Poslednji razred srednje škole i maturski ispit je završio u srednjoj školi „White River“ u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici upisao se školske 1998/'99. godine, gdje je apsolvirao 2005. godine sa prosječnom ocjenom 8,59. Diplomski rad pod nazivom „Uporedna analiza različitih metoda seizmičke analize na primjeru armirano-betonske konstrukcije objekta visokogradnje“ odbranio je u februaru 2008. godine sa odličnom ocjenom 10.

Nakon diplomiranja upisao je postdiplomske magistarske akademske studije na Građevinskom fakultetu u Podgorici – konstruktivni smjer. Magistarski rad pod nazivom ”Uporedna linearna i nelinearna seizmička analiza ab rama projektovanog po Evrokodu 8”, odbranio je 25. Juna 2012.godine. Od novembra 2012 je student doktorskih studija.

U periodu od 2008-2012 bio je angažovan kao honorarni saradnik u nastavi na Građevinskom fakultetu u Podgorici na predmetima Statika Konstrukcija I i II i Metod konačnih elemenata.

Od školske 2012. godine zasniva radni odnos na Građevinskom fakultetu u Podgorici  u zvanju saradnika u nastavi za predmete iz oblasti Teorija Konstrukcija.

U naučno istraživačkom radu se bavi seizmičkom analizom konstrukcija, primjenom metode konačnih elemenata na modeliranje i proračun konstrukcija i evropskim propisima za proračun konstrukcija.

Aktivno vlada engleskim jezikom.

Oženjen je suprugom Vladanom sa kojom ima dva sina, Pavla i Vanju, i kćer Anicu.