Maja Laušević


Maja Laušević
Šifra: 165121
Prezime i ime: Maja Laušević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1TEHNOLOGIJA REKONSTRUKCIJE OBJEKATA0 x 0.67 x 11.33 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster2TEHNOLOGIJA REKONSTRUKCIJE OBJEKATA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster2TEHNOLOGIJA REKONSTRUKCIJE OBJEKATA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne3BETONSKE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne4KONSTRUKTIVNI SISTEMI 10 x 01 x 11 x 3
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne4OSNOVI ZEMLJOTRESNOG INŽENJERSTVA0 x 01 x 20 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4ZIDANE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA0 x 0.5 x 1.5 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne5BETONSKE KONSTRUKCIJE I0 x 0.5 x 2.5 x 4
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6BETONSKE KONSTRUKCIJE II0 x 0.5 x 1.5 x 4

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije