Građevinski fakultet

Biografija - Laušević Maja
Biografija - Laušević Maja

Rođena je 08. maja 1987. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju “Slobodan Škerović”.

Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, upisala se školske 2006/07. godine. Kao student druge godine dobila je nagradu "19. decembar".

Osnovne studije je završila u predviđenom roku sa prosječnom ocjenom 9.37. Diplomu Specijaliste građevinarstva na konstruktivnom smjeru stekla je sa prosječnom ocjenom 9.74. Specijalistički rad pod nazivom, "Projekat konstrukcije poslovno – stambenog objekta u Baru“, iz predmeta “Projektovanje i građenje betonskih konstrukcija", odbranila je 09. decembra 2010.godine sa ocjenom A.

Postdiplomske, magistarske studije upisala sam školske 2010/11 na Građevinskom fakultetu UCG na konstruktivnom smjeru. Magistraski rad pod nazivom “Izbor mjera inteziteta zemljotresa na primjeru armiranobetonskih ramovskih kontrukcija” odbranila je u martu 2014. kod prof Srđana Jankovića iz oblasti "Aseizmičkog projektovanja". Nakon toga je upisala i doktorske studije na matičnom fakultetu.

U okviru CEEPUS-ove razmjene nastavnog kadra 2009. godine je realizovala studijski boravak u trajanju od mjesec dana na univerzitetu Sv. Kiril i Metodij Skopje, kao istraživač na projektu.

Od septembra 2010. godine radi na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u Podgorici, najprije kao honorarni saradnik, a od septembra 2014. godine kao saradnik u nastavi na Katedri za betonske konstrukcije.

U proteklom izbornom periodu izvodila je nastavu na osnovnim strudija studijskog programa Građevinarstvo (Osnove mostova, Betonske konstrukcije 1, Betonske konstrukcije 2), na osnovnim studijama studijskog programa Menadžment u građevinarstvu (Betonske konstrukcije, Projektovanje i građenje betonskuh konstrukcija), na osnovnim studijama studijskog programa Arhitektura (Građevinski materijali, Aseizmičko projektovanje i fundiranje).

Čita, piše i govori engleski jezik.

Udata je za supruga Miloša i majka je dvoje djece: Nikše i Relje.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.