Maja Laušević

mr Maja Laušević

saradnik u nastavi mr | Građevinski fakultet

Rođena je 08. maja 1987. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju “Slobodan Škerović”. Na Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, upisala se školske 2006/07. godine. Kao student druge godine dobila je nagradu "19. decembar". Osnovne studije je završila u predviđenom roku sa prosječnom ocjenom 9.37. Diplomu Specijaliste građevinarstva na konstruktivnom smjeru stekla je sa prosječnom ocjenom 9.74. Specijalistički rad pod nazivom, "Projekat konstrukcije poslovno –...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster2TEHNOLOGIJA REKONSTRUKCIJE OBJEKATA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster2TEHNOLOGIJA REKONSTRUKCIJE OBJEKATA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave