Maja Laušević


Maja Laušević
Šifra: 165121
Prezime i ime: Maja Laušević
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2BETONSKI MOSTOVI0 x 0.34 x 1.66 x 2
AFARHITEKTURA 5+0Osnovne4KONSTRUKTIVNI SISTEMI 10 x 01 x 11 x 1
AFARHITEKTURAOsnovne4ZIDANE I BETONSKE KONSTRUKCIJE0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA0 x 0.5 x 0.5 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6BETONSKE KONSTRUKCIJE II0 x 0.5 x 2.5 x 5

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije