Borislav Ivanović


Borislav Ivanović
Šifra: 170477
Prezime i ime: Borislav Ivanović
Titula: mr
Zvanje: viši stručni saradnik dr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFBIOLOGIJAMaster1EKOLOGIJA POPULACIJA0 x 00 x 02 x 1
PMFBIOLOGIJAMaster1GENETIKA POPULACIJA0 x 00 x 02 x 1
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM0 x 03 x 20 x 0
PMFBIOLOGIJA-EKOLOGIJASpecijalisticke1EKOLOGIJA POPULACIJA0 x 00 x 02 x 1
PMFBIOLOGIJA-EKOLOGIJASpecijalisticke1GENETIKA POPULACIJA0 x 00 x 02 x 1
PMFNASTAVA BIOLOGIJESpecijalisticke1EKOLOGIJA POPULACIJA0 x 00 x 02 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne1BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM0 x 00 x 02 x 3
MEDMEDICINAOsnovne2HUMANA GENETIKA0 x 03 x 50 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne3ANTROPOLOGIJA0 x 00 x 02 x 3
PMFBIOLOGIJAOsnovne4GENETIKA0 x 00 x 02 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor