Milosava Popović


Milosava Popović
Šifra: 170855
Prezime i ime: Milosava Popović
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFSTOČARSTVOOsnovne1ZOOLOGIJA0 x 00 x 02 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1ZOOLOGIJA0 x 00 x 02 x 3
PMFBIOLOGIJAOsnovne1INVERTEBRATA I0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne1ZOOLOGIJA NIŽIH BESKIČMENJAKA0 x 00 x 02 x 4
MEDFARMACIJAOsnovne1BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM0 x 00 x 02 x 3
PMFBIOLOGIJAOsnovne2INVERTEBRATA II0 x 00 x 00 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne2ZOOLOGIJA VIŠIH BESKIČMENJAKA0 x 00 x 02 x 4
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne3MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
PMFBIOLOGIJAOsnovne3OPŠTA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 1
BTFSTOČARSTVOOsnovne3RIBARSTVO0 x 00 x 02 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne4MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
PMFBIOLOGIJAOsnovne5MOLEKULARNA BIOLOGIJA0 x 00 x 03 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne5MOLEKULARNA BIOLOGIJA I0 x 00 x 02 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne6MOLEKULARNA BIOLOGIJA II0 x 00 x 02 x 1
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6RIBARSTVO0 x 00 x 02 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne6RIBARSTVO0 x 00 x 02 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor