Dragana Ulićević


Dragana Ulićević
Šifra: 170897
Prezime i ime: Dragana Ulićević
Titula: dip.bio.
Zvanje: viši stručni saradnik dr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFBIOLOGIJA-EKOLOGIJASpecijalisticke1KONZERVACIONA BIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
PMFBIOLOGIJA-EKOLOGIJASpecijalisticke1BIOCENOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM0 x 00 x 03 x 4
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne2BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI0 x 00 x 02 x 3
PMFBIOLOGIJA-EKOLOGIJASpecijalisticke2METODE ISTRAŽIVANJA U EKOLOGIJI0 x 00 x 02 x 1
MEDMEDICINAOsnovne2HUMANA GENETIKA0 x 00 x 03 x 6
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne2HUMANA GENETIKA0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne2FIZIOLOGIJA BILJAKA0 x 00 x 02 x 4
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJASpecijalisticke2INDUSTRIJSKA MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA (HEMIJA 64)0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA BIOHEMIJA I HEMIJA0 x 00 x 01.15 x 5
PMFBIOLOGIJAOsnovne6EKOLOGIJA BILJAKA II0 x 00 x 02 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne6EKOLOGIJA VEGETACIJE0 x 00 x 02 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor