Rajko Ćalasan


Rajko Ćalasan
Šifra: 170943
Prezime i ime: Rajko Ćalasan
Titula:
Zvanje: viši stručni saradnik dr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne1RAČUNARI I PROGRAMIRANJE0 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne1RAČUNARI I PROGRAMIRANJE0 x 00 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne1RAČUNARI I PROGRAMIRANJE0 x 03 x 20 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1RAČUNARI I PROGRAMIRANJE0 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne2PRINCIPI PROGRAMIRANJA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2PRINCIPI PROGRAMIRANJA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2PRINCIPI PROGRAMIRANJA0 x 03 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne2PRINCIPI PROGRAMIRANJA0 x 02 x 20 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne3MATEMATIKA III0 x 03 x 10 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne3MATEMATIKA III0 x 03 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3MATEMATIKA III0 x 03 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne3MATEMATIKA III0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne3INŽENJERSKA MATEMATIKA0 x 02 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3MATEMATIKA III0 x 02 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4MATEMATIKA IV0 x 02 x 10 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne4MATEMATIKA IV0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne4MATEMATIKA IV0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4MATEMATIKA IV0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne4MATEMATIKA IV0 x 01 x 20 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije