Rajko Ćalasan

Rajko Ćalasan

viši stručni saradnik dr | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne1MATEMATIKA0 x 03 x 10 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM0 x 03 x 00 x 0
MFKVALITET I STANDARDIZACIJAMaster1VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM0 x 02 x 20 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 20 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 10 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne3MATEMATIKA III0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ANALIZA 30 x 02 x 10 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne3INŽENJERSKA MATEMATIKA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3MATEMATIKA III0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3MATEMATIKA III0 x 02 x 20 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4MATEMATIKA IV0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne4MATEMATIKA IV0 x 01 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne5VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Građevinarstvo (2017)-Matematika III

Termini završnih ispita

Drumski saobraćaj-Matematika IV

Колоквијум

Primijenjene studije zaštite životne sredine-Matematika

Konačni rezultati

Građevinarstvo (2017)-Matematika III

Konačni rezultati

Mašinstvo (2017)-Matematika III

Nova objava - 15.02.2023 12:22

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Nova objava - 14.02.2023 16:11

Građevinarstvo (2017)-Matematika III

Nova objava - 06.02.2023 05:18

Mašinstvo (2017)-Matematika III

Nova objava - 19.01.2023 14:43

Građevinarstvo (2017)-Matematika III

Nova objava - 17.01.2023 19:51

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Nova objava - 13.01.2023 15:51

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Rezultati popravnog prvog kolokvijuma + Termin drugog kolokvijuma

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Nova objava - 15.12.2022 19:21