Rajko Ćalasan

Rajko Ćalasan

viši stručni saradnik dr | Prirodno-matematički fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Građevinarstvo (2017)-Matematika III

Termini završnih ispita

Drumski saobraćaj-Matematika II

Termini završnog i popravnog završnog ispita

Građevinarstvo (2017)-Matematika IV

Rezultati popravnog kolokvijuma

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Matematika IV

Rezultati popravnog kolokvijuma

Hemijska tehnologija (2017)-Matematika II

Rezultati popravnog kolokvijuma

Drumski saobraćaj-Matematika II

Popravni kolokvijum-termin

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Matematika IV

Termini kolokvijuma

Građevinarstvo (2017)-Matematika IV

Obavještenje

Drumski saobraćaj-Matematika II

Uvid u radove

Hemijska tehnologija (2017)-Matematika II

Preliminarni rezultati kolokvijuma

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Matematika IV

Rezultati kolokvijuma

Računarstvo i informacione tehnologije (2017)-Matematika IV

Termin kolokvijuma i konsultacija