Rajko Ćalasan


Rajko Ćalasan
Šifra: 170943
Prezime i ime: Rajko Ćalasan
Titula: null
Zvanje: viši stručni saradnik dr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne1MATEMATIKA0 x 03 x 20 x 0
MFKVALITET I STANDARDIZACIJAMaster1VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM0 x 02 x 20 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1STATISTIKA0 x 02 x 20 x 0
MTFMETALURGIJAOsnovne2MATEMATIKA II0 x 00 x 00 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 20 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 20 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3MATEMATIKA III0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne3MATEMATIKA III0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne3VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ANALIZA 30 x 02 x 10 x 0
MFMEHATRONIKAOsnovne3INŽENJERSKA MATEMATIKA0 x 00 x 00 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne3MATEMATIKA III0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne3MATEMATIKA III0 x 02 x 30 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne4MATEMATIKA IV0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne4MATEMATIKA IV0 x 02 x 10 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne4MATEMATIKA IV0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne4MATEMATIKA IV0 x 01 x 20 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne5VJEROVATNOĆA I STATISTIKA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije