Lazar Obradović


Lazar Obradović
Šifra: 175036
Prezime i ime: Lazar Obradović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne1MATEMATIKA I0 x 03 x 20 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne1ANALIZA 10 x 02 x 10 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke1FINANSIJSKA MATEMATIKA13 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1FINANSIJSKA MATEMATIKA13 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke1AKTUARSKA MATEMATIKA0 x 01 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne2MATEMATIKA II0 x 03 x 20 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne2ANALIZA 20 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2MATEMATIKA II2 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKESpecijalisticke2FINANSIJSKA MATEMATIKA 23 x 10 x 00 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne3ANALIZA 30 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA0 x 02 x 20 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4FINANSIJSKA MATEMATIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije