Vladimir+ Krgović


Šifra: 186081
Prezime i ime: Vladimir+ Krgović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 4.752
Honorar (5 mjeseci): 39.60%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
6 Radiologija i nuklearna medicina0.5x(5B+3S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije