Zorica Stanišić


Zorica Stanišić
Šifra: 186645
Prezime i ime: Zorica Stanišić
Titula: dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3, 4GNATOLOGIJA0 x 03 x 30 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5GNATOLOGIJA0 x 03 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor