Lidija Tomić

dr Lidija Tomić

redovni profesor | Filološki fakultet

            Рођена је 1955. године у Никшићу, гдје је с одличним успјехом завршила основну школу и гимназију. Носилац је дипломе „Луча“ за одличан успјех и остварене резултате током школовања. Студије српског језика и књижевности, на смјеру Југословенска и општа књижевност, уписује 1973/4. и завршава 1978. на...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Srpska srednjovjekovna književnost i južnoslovenski kontekst

Линк за вјежбе - 25.04.2021 19:49

Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Srpska srednjovjekovna književnost i južnoslovenski kontekst

Линк за предавање - 20.04.2021 08:14