SRPSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽ.I JUŽNOSL.KONTEKST


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Након завршетка овог програма, студент може да: 1. Објасни књижевно-историјски развој средњовјековне књижевности и периоде раног, средњег и позног средњег вијека; 2. Дефинише средњовјековни књижевни канон и индивидуална својства средњовјековних аутора и књижевних остварења; 3. Утврди генезу, особине и значај књижевних рукописа и споменика, њихову жанровску разноликост; 4. Примијени теоријска знања у анализи средњовјековних текстова.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE FEMIĆ2x1
19B+8P
LIDIJA TOMIĆ2x1
19B+8P