Filološki fakultet

Biografija - Tomić Lidija
Biografija - Tomić Lidija

            Рођена је 1955. године у Никшићу, гдје је с одличним успјехом завршила основну школу и гимназију. Носилац је дипломе „Луча“ за одличан успјех и остварене резултате током школовања. Студије српског језика и књижевности, на смјеру Југословенска и општа књижевност, уписује 1973/4. и завршава 1978. на Филолошком факултету у Београду.

            Магистарске студије  завршава одбраном рада под називом „Поезија Слободана Марковића“ на Филозофском факултету у Београду. За тај рад добила је награду „Велибор Глигорић“ (1985) за најбољи магистарски рад одбрањен током те школске године.

            Докторирала је на Филолошком факултету у Београду радом на тему Поетика Миодрага Булатовића (1998). Из докторског рада проистекла је књига под називом Гротескни свијет Миодрага Булатовића (2005).

            На Одсјеку за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Никшићу, Универзитета Црне Горе, радила је од 1983. године као асистент приправник, асистент, доцент, ванредни професор. Од септембра 2010. године је редовни професор. Предаје Средњовјековну књижевност, Књижевност друге половине двадесетог вијека и два специјална курса о писцима двадесетог вијека (Андрић / Црњански и Борислав Пекић).

            У периоду од 1987. до 1990. године била је лектор за српскохрватски језик на Филолошком факултету  Универзитета у Бордоу (Université Michel de Montaigne, Bordeaux III), у Француској.

            Два пута је била руководилац Студијског програма за српски језик Филозофског факултета у Никшићу, први пут од 2002. до 2006., и сада, од септембра 2011. године. Била је члан Сената Универзитета Црне Горе од 2012. до 2016. године.

            Објавила је велики број научних и стручних радова и учествовала у раду бројних научних конгреса, конференција и симпозијума у земљи и иностранству.

            Најновију књигу Пут у свијет прозе објавила је 2010. године.

            Члан је Одбора за књижевност ЦАНУ, члан Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори, уредник часописа Октоих.

            Живи у Подгорици.