Gordana Krcunović


Gordana Krcunović
Šifra: 191122
Prezime i ime: Gordana Krcunović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAOsnovne4UVOD U ONTOLOGIJU0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5NJEMAČKA KLASIČNA FILOZOFIJA0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5MODERNA ONTOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6FILOZOFIJA TEHNIKE I MEDIJA0 x 02 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne8MODERNI I SAVREMENI PRAVCI U ONTOLOGIJI0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije