Vera Tomanović

mr Vera Tomanović

viši lektor mr | Filološki fakultet

Zvanje profesora italijanskog jezika i književnosti stekla na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1986. godine.  Magistrirala je 2010. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu Italijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, pod mentorstvom prof. dr Julijane Vučo. Radila je kao lektor od oktobra 1993. godine, a od februara 2017. ima zvanje višeg lektora na Studijskom programu za italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Nikšiću. Oblast...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5Savremeni italijanski jezik V0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6Savremeni italijanski jezik VI0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2Metodika nastave italijanskog jezika sa škol.radom0 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1Italijanski jezik1-Osnove fonetike i morfologije0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1Savremeni italijanski jezik1-Nivo A10 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2Italijan.jezik2-Osnove morfologije i morfosintakse0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2Savremeni italijanski jezik 2-Nivo A20 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3Savremeni italijanski jezik 3-Nivo B1.10 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4Savremeni italijanski jezik 4- Nivo B1.20 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5Savremeni italijanski jezik 5-Nivo B2.10 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6Savremeni italijanski jezik 6-Nivo B2.20 x 04 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5Italijanski jezik 50 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6Italijanski jezik 60 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6Italijanski jezik 60 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster3Metodika nastave ital. jezika 3 sa školskim radom0 x 04 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave