Vera Tomanović

mr Vera Tomanović

saradnik u nastavi | Filološki fakultet

Zvanje profesora italijanskog jezika i književnosti stekla na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1986. godine.  Magistrirala je 2010. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu Italijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, pod mentorstvom prof. dr Julijane Vučo. Radila je kao lektor od oktobra 1993. godine, a od februara 2017. ima zvanje višeg lektora na Studijskom programu za italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Nikšiću. Oblast...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK1-NIVO A10 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ITALIJANSKI JEZIK1-OSNOVE FONETIKE I MORFOLIGIJE0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 2-NIVO A20 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ITALIJAN.JEZIK2-OSNOVE MORFOLOGIJE I MORFOSINTAKSE0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2METODIKA NASTAVE ITALIJANSKOG JEZIKA SA ŠKOL.RADOM0 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 3-NIVO B1.10 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 4- NIVO B1.20 x 04 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 5-NIVO B2.10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5ITALIJANSKI JEZIK 50 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 6-NIVO B2.20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK 60 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6ITALIJANSKI JEZIK 60 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave