SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 2-NIVO A2


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Razumije razgovjetno izgovoren tekst o temama obrađivanim u toku nastave. 2. Razumije pisani tekst o poznatim temama. 3. Napiše kratak tekst na italijanskom jeziku služeći se jednostavnim izrazima i prostim rečenicama o temama obrađivanim tokom semestra. 4. Prevede kratak ali nešto složeniji tekst o poznatim temama sa italijanskog na maternji jezik i obratno. 5. Vodi jednostavan razgovor: izražava svoje mišljenje, postavlja jednostavna pitanja o bliskim temama i odgovara na njih. 6. Uočava nepodudarnosti između italijanskog i maternjeg jezika zasnovane na međukulturnim razlikama (sistem obrazovanja, rodbinske veze, učtivo obraćanje itd.)

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VERA TOMANOVIĆ4x1
23B+14P
HAJDANA VUJANOVIĆ2x1
23B+14P
CVIJETA BRAJIČIĆ2x1
23B+14P