Filološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Tomanović VeraX

Zvanje profesora italijanskog jezika i književnosti stekla na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1986. godine. 

Magistrirala je 2010. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu Italijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, pod mentorstvom prof. dr Julijane Vučo.

Radila je kao lektor od oktobra 1993. godine, a od februara 2017. ima zvanje višeg lektora na Studijskom programu za italijanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Nikšiću.

Oblast istraživanja: morfosintaksa i glotodidaktika.