Gordana Luburić


Gordana Luburić
Šifra: 191470
Prezime i ime: Gordana Luburić
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 7 - NIVO C1.10 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1ITALIJANSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1METODIKA NASTAVE ITALIJANSKOG JEZIKA 12 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OSNOVI METODIKE NASTAVE STRANIH JEZIKA2 x 12 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 8 - NIVO C1.20 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2METODIKA NASTAVE ITALIJANSKOG JEZIKA 22 x 14 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2ITALIJANSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2METODIKA NASTAVE ITALIJANSKOG JEZIKA SA ŠKOL.RADOM2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 5-NIVO B2.12 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6SAVREMENI ITALIJANSKI JEZIK 6-NIVO B2.22 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije