Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Razumije glavne ideje dužih i složenijih rasprava i govora o širokom rasponu tema, kao i suštinu nedovoljno strukturiranog razgovora u autentičnom okruženju. 2. Razumije značenjski slojevite duže tekstove različitog stila i tematike. 3. Primjenjuje znanje stečeno o osnovama italijanske frazeologije u usmenoj i pisanoj jezičkoj produkciji. 4. Fleksibilno i efikasno koristi jezik u dobro strukturiranim tekstovima o kompleksnim temama. 5. Prevede sa italijanskog na maternji jezik stilski i tematski zahtjevnije tekstove iz različitih oblasti, primjenjujući znanja stečena i u okviru drugih kurseva obuhvaćenih nastavnim programom. 6. Prevede na italijanski jezik stilski i tematski složenije tekstove na različite teme, uključujući i tekstove iz oblasti pojedinih struka (pravo, ekonomija, turizam itd) 7. Primijeni stečena znanja u usmenoj komunikaciji na efikasan način koji zadovoljava njegove društvene i profesionalne potrebe; precizno koristi jezik u složenijim situacijama; rezimira pismene ili usmene informacije bez poteškoća.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA LUBURIĆ
RADMILA LAZAREVIĆ2x1
6S+5P

Rezultati pismenog dijela ispita, drugi junski rok

Rezultati pismenog dijela ispita, prvi junski rok

Rezultati kolokvijuma, maj 2021.

Rezultati pismenog ispita, drugi septembarski rok

Rezultati pismenog dijela ispita, prvi septembarski rok

Rezultati pismenog dijela ispita, drugi junski rok