ITALIJANSKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Razumije glavne ideje dužih i složenijih rasprava i govora o širokom rasponu tema, kao i suštinu nedovoljno strukturiranog razgovora u autentičnom okruženju. 2. Razumije značenjski slojevite duže tekstove različitog stila i tematike. 3. Primjenjuje znanje stečeno o osnovama italijanske frazeologije u usmenoj i pisanoj jezičkoj produkciji. 4. Fleksibilno i efikasno koristi jezik u dobro strukturiranim tekstovima o kompleksnim temama. 5. Prevede sa italijanskog na maternji jezik stilski i tematski zahtjevnije tekstove iz različitih oblasti, primjenjujući znanja stečena i u okviru drugih kurseva obuhvaćenih nastavnim programom. 6. Prevede na italijanski jezik stilski i tematski složenije tekstove na različite teme, uključujući i tekstove iz oblasti pojedinih struka (pravo, ekonomija, turizam itd) 7. Primijeni stečena znanja u usmenoj komunikaciji na efikasan način koji zadovoljava njegove društvene i profesionalne potrebe; precizno koristi jezik u složenijim situacijama; rezimira pismene ili usmene informacije bez poteškoća.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA LUBURIĆ
RADMILA LAZAREVIĆ