Miloš Krivokapić

dr Miloš Krivokapić

redovni profesor | Filološki fakultet

  Diplomirao je 1993. i magistrirao 2003. na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a doktorirao 2010. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U zvanje docenta je izabran 2011. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2016. Radio je kao novinar u „Prosvjetnom radu“, urednik u dnevnom listu „Pobjeda“, lektor, redaktor i urednik u dnevnom listu „Republika“, glavni urednik časopisa Centra za iseljenike Crne Gore "Dijaspora Crne Gore". Predaje Akcentologiju i uvod u dijalektologiju i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIDoktorske1METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA SIP5 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTDoktorske1METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA SIP0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTDoktorske1METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA SIP0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIDoktorske1JEZIČKOISTORIJSKA ISTRAŽIVANJA5 x 10 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne1PRAVOPIS (SA KULTUROM IZRAŽAVANJA)0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK 10 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK 10 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIDoktorske2DIJALEKTOLOŠKA ISTRAŽIVANJA5 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2PRAVOPIS SA KULTUROM IZRAŽAVANJA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2PRAVOPIS SA KULTUROM IZRAŽAVANJA2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 20 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIDoktorske3ISTRAŽIVAČKI RAD U FUNKCIJI IZRADE DISERTACIJE0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne3AKCENTOLOGIJA I UVOD U DIJALEKTOLOGIJU2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIDoktorske4ISTRAŽIVAČKI RAD U FUNKCIJI IZRADE DISERTACIJE0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne4DIJALEKTOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne4NOVINARSKA STILISTIKA (SA FUNKCIONALNOM STATIST)2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nenad Perošević, Miloš Krivokapić Film i filmska djelatnost u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1945–1951)Hrvatski Filmski Ljetopis
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić(Un)Reduced Infinitive and Romance Constructions with činiti ‘make’ and za ‘for’ + Infinitive in the Montenegrin Written Language (1714–1828) REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE-ROMANIAN REVIEW OF LINGUISTICS
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić, Nenad PeroševićReligion and Language in the Function of (De)construction of Montenegrin IdentityJOURNAL FOR THE STUDY OF RELIGIONS AND IDEOLOGIES
2020SCOPUS
Miloš KrivokapićDiplomatički sklop i grafija prepiske crnogorskih serdara i guvernadura Radonjića (1714-1828)Folia linguistica et litteraria
2017SCOPUS
Krivokapić Miloš, Knežević SašaPrilog proučavanju porijekla stanovništva i antroponimije Orahovca (Boka kotorska)Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nenad Perošević, Miloš KrivokapićProsvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951)Annales, Series Historia et Sociologia
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miloš Krivokapić, Nenad PeroševićČuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih CrnogoracaActa Histriae
2016SCOPUS
Miloš KrivokapićKongruencija u jeziku pisama serdara i guvernadura Radonjića (1706-1828)Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Obavjestenja iz nastave

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Dijalektologija

Dijalektologija

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Dijalektologija

Dijalektologija

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Dijalektologija

Dijalektologija

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis / prezentacije

Novinarstvo-Pravopis (sa kulturom izražavanja)

Rezultati prvog kolokvijuma

Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)-Dijalektologija

Dijalektologija / prezentacije 21.04.2022 00:22

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis sa kulturom izražavanja - predavanje drugi čas

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis sa kulturom izražavanja - predavanje

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Pravopis s kulturom izražavanja

Pravopis sa kulturom izražavanja - predavanje