Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ1x1
15B+1S+14P
MILOŠ KRIVOKAPIĆ2x1
15B+1S+13P

Nova objava - 09.12.2020 15:49

Nova objava - 02.12.2020 20:12

Nova objava - 25.11.2020 19:33

Kolokvijum iz Akcentologije i uvoda u dijalektologiju

Nova objava - 09.11.2020 17:15

Nova objava - 13.10.2020 18:11