Miloš Krivokapić


Šifra: 191597
Prezime i ime: Miloš Krivokapić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 10.320
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017.)
1 Crnogorski jezik 12x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017.)
2 Crnogorski jezik 22x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Medijske studije i novinarstvo (2017.)
2 Pravopis s kulturom izražavanja2x(1B+1S)
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017.)
3 Akcentologija i uvod u dijalektologiju2x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017.)
4 Dijalektologija2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
4 Novinarska stilistika (sa funkcionalnom stilistikom)2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
9 Klinička farmacija3x(1B+1S)
Filološki fakultet Doktorske
Jezik, književnost
1 Metodologija naučnog istraživanja SIP2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCOPUS
Krivokapić Miloš, Knežević SašaPrilog proučavanju porijekla stanovništva i antroponimije Orahovca (Boka kotorska)Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
2016SCOPUS
Miloš KrivokapićKongruencija u jeziku pisama serdara i guvernadura Radonjića (1706-1828)Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Miloš Krivokapić Nenad PeroševićČuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih Crnogoraca. ACTA HISTRIAE
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Miloš Krivokapić Nenad PeroševićČuvanje i/ili gubljenje etnolingvističkog identiteta istarskih Crnogoraca. ACTA HISTRIAE
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nenad Perošević Miloš KrivokapićProsvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951)ANNALES- Annals for Istrian and Medirerranean Studies-Series Historia et Sociologia.
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Nenad Perošević Miloš KrivokapićProsvjećivanje naroda i problem nepismenosti u Crnoj Gori i Jugoslaviji (1947-1951)ANNALES- Annals for Istrian and Medirerranean Studies-Series Historia et Sociologia.