Sait Šabotić


Sait Šabotić
Šifra: 195074
Prezime i ime: Sait Šabotić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFISTORIJAOsnovne1OPŠTA ISTORIJA SREDNJEG VIJEKA0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAMaster1TEORIJSKE OSNOVE METODIKE ISTORIJE0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke1TEORIJSKE OSNOVE METODIKE ISTORIJE0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJAMaster2METODIKA NASTAVE ISTORIJE SA ŠKOLSKIM RADOM0 x 04 x 10 x 0
FFISTORIJAOsnovne2ISTORIJA VIZANTIJE0 x 02 x 10 x 0
FFISTORIJASpecijalisticke2METODIKA NASTAVE ISTORIJE SA ŠKOLSKIM RADOM0 x 04 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCOPUS
Sait Š.ŠabotićO porijeklu i značenju imena BihorLingua Montenegrina
Opširnije